หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกิตติ สวายพล

กลุ่มบุคลากรสมาชิกสภาองค์การ

ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

รายละเอียด

ที่อยู่19/2 หมู่ 4 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์098-9970289

อีเมล

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง