หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธันวา สอนกระโทก

กลุ่มบุคลากรสมาชิกสภาองค์การ

ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

รายละเอียด

ที่อยู่33 หมู่ 9 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์096-1489494

อีเมล

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง