หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมยศ มั่งมี

กลุ่มบุคลากรสมาชิกสภาองค์การ

ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาจง

รายละเอียด

ที่อยู่237 หมู่ 16 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์093-5510441

อีเมล

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง