หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ป้ายกำกับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

                                                       

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง