หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายปราโมทย์ มูระคา

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตาจง

รายละเอียด

ที่อยู่199 หมู่ 12 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์093-4268671

อีเมล

                                                       

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง